BIZ vereniging Honthorst

Bedrijventerrein Honthorst heeft sinds 2012 een BIZ.┬áKlikt u hier voor de Oprichtingsakte BIZ Honthorst. Na de positieve uitslag van de draagvlakmeting voor de BIZ zijn alle bijdrageplichtige ondernemers en/of pandeigenaren in staat gesteld om lid te worden van de BIZ-vereniging. Bijdrageplichtigen in het BIZ-gebied, zijn niet automatisch lid van de vereniging. De wetgever heeft dit gesplitst. Het lidmaatschap is gratis. Leden van de vereniging worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en hebben stemrecht in de ALV. Bent u nog geen lid van de BIZ vereniging? Klikt u dan hier voor het Aanmeldingsformulier BIZ vereniging Honthorst – .