Het bestuur van de BIZ-vereniging Honthorst wordt gevormd door:

Patrick van Beek

Patrick van Beek

Voorzitter

Bouw en aannemingsbedrijf N.G.A. van Beek

Monique van Breukelen

Monique van Breukelen

Bestuurs-assistent / Secretariaat

E-mail: honthorst@bizwoerden.nl

Frans van der Kleij

Frans van der Kleij

Secretaris

Kleywegen B.V.

Norbert Driessen

Norbert Driessen

Penningmeester

Bosch Car Service Norbert Driessen.

Menno de Leeuw

Menno de Leeuw

Bestuurslid

De Leeuw Interieurbouw 

Erik Moerkerk

Erik Moerkerk

Bestuurslid

Fast – Fluid

Taken van het bestuur

Het bestuur heeft als taak om de activiteiten in de BIZ uit te voeren. Zij is verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te legen aan de ondernemers en aan de gemeente Woerden.

De werkzaamheden die door het bestuur van de BIZ vereniging worden uitgevoerd zijn:

  • Het uitbrengen van nieuwsbrieven
  • Het organiseren van een informele ondernemersbijeenkomst, tenminste eenmaal per jaar
  • Het voeren van regulier overleg met betrokkenen
  • Het houden van bestuursvergaderingen, minimaal vier maal per jaar.
  • Het onderhouden van een overlegstructuur met de gemeente Woerden
  • Het opstellen van jaarverslagen en jaarplannen
  • Het maken van een jaarlijkse begroting
  • Het jaarlijks doen van een aanvraag voor de BIZ-bijdrage bij de gemeente Woerden