Heffingsplichtigen

De BIZ bijdrage wordt door de gemeente Woerden geheven van degenen, die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-Zone gelegen onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dienen al dan niet krachtens eigendom,bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruiken.

In geval van leegstand van een object wordt de eigenaar van het leegstaande object belast. Zodra het object in een kalenderjaar weer in gebruik is genomen, wordt de nieuwe gebruiker vanaf het eerstvolgende kalenderjaar belast. Voor woningen in het BIZ-gebied is geen BIZ- bijdrage verschuldigd. Het WOZ-bestand van de gemeente Woerden dient als basis voor het bepalen van de bijdrageplichtigen.

Bijdragen

De volgende bijdragen zijn vastgesteld:

 

Van WOZ Waarde Tot WOZ Waarde Tarief
€ 0,- € 100.000,- € 100,-
€ 100.001,- € 200.000,- € 150,-
€ 200.001,- € 400.000,- € 275,-
€ 400.001,- € 600.000,- € 375,-
€ 600.001,- € 800.000,- € 500,-
€ 800.001,- Rest € 750,-

Voor vragen over de BIZ heffing verwijzen wij u naar de WOZ administratie van de gemeente Woerden telefoonnummer: 0348-428640