Parkeerbeleid & verkeersveiligheid op Honthorst

Verkeersveiligheid en parkeerbeleid zijn onderwerpen die al lange tijd op de agenda van het BIZ bestuur staan.
Hierover zijn diverse gesprekken met de gemeente Woerden geweest.

Een stukje historie
Honthorst is een industrieterrein met zware industrie welke veel verkeersbewegingen van grote vrachtwagens met zich meebrengt.
Bij de revitalisering van Honthorst is besloten dat er binnen Honthorst wordt gekozen voor het parkeren op eigen terrein én daarnaast
parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Zo alleen is het mogelijkheid dat twee vrachtwagens elkaar kunnen passeren op ons terrein.
Om hierop te kunnen handhaven moet deze regel duidelijk vermeld zijn bij betreding van het terrein.
Helaas is er bij de oplevering van Honthorst verzuimd de hier voor benodigde borden te plaatsen en handhaving toe te passen.

Huidige situatie
Op dit moment is de verkeerssituatie op Honthorst onveilig. Op diverse plaatsen wordt geparkeerd buiten de vakken, vaak tot op de hoek van de straat.
Dit zorgt voor:
• Slecht overzicht
• Opstoppingen omdat vrachtwagens elkaar hierdoor niet kunnen passeren
• Het stuk rijden van stoepranden omdat de bocht niet ruim genoeg genomen kan worden
• Het stuk rijden van groenperken omdat passeren niet of nauwelijks mogelijk is

Oplossing
Het BIZ bestuur doet de gemeente Woerden het voorstel om op Honthorst alsnog een parkeerverbod buiten de vakken in te stellen en hierop te handhaven.
Op een aantal plaatsen op het terrein is het mogelijk om extra vakken te maken, hiervoor zijn op de best beschikbare plekken vakken ingetekend.
Een ontwerp hiervan treft u in de bijlage, de extra vakken zijn in het geel aangegeven.

Wij als bestuur van de BIZ vinden dit de beste oplossing. Indien u nog vragen heeft of een andere zienswijze, verzoeken wij u vóór 5 juni 2016 contact op te nemen met Mark van Baaren,
verkeersdeskundige van de gemeente Woerden. U kunt hem bereiken op baaren.m@woerden.nl of op telnr. 0348-428413 / 06 – 10 91 61 99.Terug naar overzicht