Klachten

Heeft u klachten over de openbare ruimte binnen het BIZ gebied Honthorst? Bijvoorbeeld; kapot wegdek, zwerfvuil, kapot straatmeubilair, overhangend groen, afvalcontainers, riool, onkruid, hondenpoep etc. Meldt dit dan bij de gemeente. Zij willen dit graag weten.

U kunt uw klacht doorgeven op de klachtenlijn van de gemeente Woerden https://www.woerden.nl/product/melding-openbaar-gebied.
Hier staat duidelijk vermeld hoe dit werkt! De BIZ vereniging heeft er goede ervaringen mee.

U kunt GEEN melding doen over:
overlast van ongedierte. Hiervoor huurt u zelf een deskundige in (zie www.goudengids.nl).
overlast van muskusratten meldt u bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tel.: (030) 6345700 of mail naar: muskusrattenbestrijding@hdsr.nl

Met grote regelmaat worden er straten en wegen opengebroken voor onderhoud of inspectie aan leidingen / kabels etc. Niet zelden wordt dit wegdek na de werkzaamheden slordig geheeld. Wanneer er bij u in de buurt werkzaamheden zijn waarbij het wegdek wordt opengebroken noteert u dan de bedrijfsnaam en evt kenteken van de auto. Indien er bij u in de buurt een schade is ontstaan meld dit dan ook op bovengenoemde klachtenlijn, met deze informatie kan de gemeente de schade verhalen op degene die het veroorzaakt heeft!

Als we met zijn allen goed opletten en met de juiste partijen communiceren levert ons dit een mooier en schoner bedrijventerrein op. Doen!Terug naar overzicht