BIZ Honthorst verlengd met 5 jaar!

In december 2016 is bekend geworden dat de BIZ Honthorst verlengd wordt met 5 jaar.

In 2012 is op Honthorst gestart met een BIZ (Bedrijven Investeringszone) na een succesvolle draagvlakmeting. Een BIZ wordt met elkaar afgesproken voor een periode van 5 jaar. Daarom is er in de afgelopen maanden opnieuw een draagvlakmeting gehouden voor een nieuwe BIZ van 2017 tot en met 2021. En met succes, het merendeel van de ondernemers op dit bedrijventerrein is vóór een nieuwe BIZ. Dit tot groot genoegen van het bestuur van de BIZ vereniging Honthorst. Het bestuur is in overleg met de leden, verantwoordelijk voor het juist bestemmen van de BIZ inkomsten. Het bedrag kan voor Honthorst worden ingezet om extra in te zetten op de gebieden schoon, heel en veilig.

KWALITEIT VAN HET TERREIN

Het onderhoudsniveau van de gemeente Woerden bevindt zich op een standaard niveau wat door de gemeenteraad bepaald wordt. Met een BIZ ben je in staat de kwaliteit van je terrein zelf te verhogen. Dit is de afgelopen jaren al gebeurd, er zijn entreeborden geplaatst, er worden veiligheidsrondes gereden, er wordt extra ingezet op groenonderhoud, zwerfvuil wordt opgeruimd én een niet te vergeten belangrijk punt is het collectief wat je met een BIZ vormt richting de gemeente. De BIZ is een belangrijke gesprekspartner geworden.

Het BIZ bestuur laat weten blij te zijn met deze verlenging en ziet er naar uit om zich ook de komende jaren weer in te zetten voor een mooi bedrijventerrein Honthorst.Terug naar overzicht